Cài Đặt Java Runtime Environment (JRE) Trên Máy

 

Để trình duyệt của bạn thể hiển thị các applets (viết từ ngôn ngữ Java) trên internet hoặc để hiển thị những ứng dụng viết bằng Java, bạn cần phải cài JRE lấy từ hãng Sun.  JRE chữ viết tắt của Java Runtime Environment.  Đây plug-in miễn phí để trình duyệt hiển thị các applets đang được nhúng dưới dạng siêu văn bản html.  Một khi bạn đã cài đặt xong phần JRE ( chỉ cài đặt một lần), thì bất kỳ trang Web nào nhúng applets đều được trình duyệt của bạn hiển thị khi bạn vào trang Web đó.

 

Để lấy JRE, bạn vào đường dẫn http://java.sun.com bấm vàoJava SE” như chỉ dưới đây:

 

Sau đó tìm phần Java Runtime Environment (JRE) 6 bấm vào đường dẫnDownload  (Hiện nay phiên bản mới nhất của JRE 6; tương lai JRE phiên bản sẽ mới hơn (tức phiên bản số cao hơn).

 

Bạn chọn Accept License Agreement (số 1) bấm vào đường dẫn Windows Offline Installation, Multiple-language (khoanh tròn đỏ) để tải xuống.

 

 

Sau khi tải cài JRE trên máy hoàn tất, tức thì bạn thể dùng trình duyệt Internet Explorer hay trình duyệt tương thích khác để mở bất kỳ trang siêu văn bản html nào đang nhúng applet không cần khởi động lại máy.

 

Ngoài ra, một do nào đó máy bạn cần phải cài JRE từ phiên bản 1.3 tới 1.5, bạn bấm vào đưòng dẫn Previous Release chọn phiên bản tương thích từ trang này.

 


 

Copyright 2005- http://toantructuyen.seriesmathstudy.com.  All rights reserved.  Contact us. 
Ghi nguồn "http://toantructuyen.seriesmathstudy.com" khi bạn đăng lại thông tin từ website này.